Viadi d’atun 1./2.classa

In gi da bellezia a Trun e Cumpadials. Nus havein schizun entupau nossa anteriura scolasta Riccarda Caduff cun sia classa da Mustér.

Schreibe einen Kommentar