Impressiuns dalla fiera da Nadal en favur dalla casa d’affons “Yo quiero ser…” a Honduras

Fiera da Nadal en favur dalla casa d’affons “Yo quiero ser…” a Honduras. La scolasta Claudia Flury ha raquintau da sias experienzas a caschun dil praticum a Honduras duront la stad 2016 ed ils affons han cantau entginas canzuns.  Impressiuns anfleis vus cheu!

Schreibe einen Kommentar