Di da sport d’atun

L’aura ha manegiau bein cun nus oz. La plievgia ais pür gnida suenter cha essans staus finius il suentermiezdi. Il di da sport cumpelgia ina concurrenza d’atletica leva, in pensum creativ ed in turnier. La gronda part dils affons a giu plascher da separticipar, id ais staus in bi di.

Schreibe einen Kommentar