Viadi d’atun 1./2.classa

In gi da bellezia a Trun e Cumpadials. Nus havein schizun entupau nossa anteriura scolasta Riccarda Caduff cun sia classa da Mustér.

viadi d’atun 3./4.classa

Viadi d'atun dalla 3./4. classa

Uonn havein nus fatg in viadi d’atun tiel lag blau. La neiv havein nus gudiu sco sche nus savessen buca tgei che quei fuss.