Presentaziun da teater ella “Postremise” a Cuera

El rom dil Festival Best (festival da teater da scola) ein nossas classas dil scalem superiur sepresentadas cun lur teaters ella Postremise a Cuera. La tiarza superiura ei vegnida filmada da rtr. Cun cliccar sil link saveis vus mirar la contribuziun. … dapli