Buania 2017

Ils scolars dalla 5. e 6. classa fan lur tur dils retgs els vischinadis Vrin, Vella e Morissen. Els vischinadis Degen, Cumbel e Suraua contan ils retgs tenor program. A Lumbrein e Vignogn han ils scolars superiurs fatg ina producziuns … dapli